Om oss

Församlingen består av cirka 50 medlemmar i alla åldrar. Vi har en varm gemenskap där vi vill att tron ska få finnas i centrum. Gudstjänsten med söndagsskola för barnen är vårt nav. Där samlas vi regelbundet för att höra Guds ord, dela trons liv och sändas ut som kristna i vår vardag. I församlingen finns ett aktivt barn- och ungdomsarbete med bl.a. scout och söndagsskola. Under fliken Equmenia kan du läsa mer om vårt ungdomsarbete.

Vi arbetar ständigt med att skapa mötesplatser i vår kyrka. Genom samtalsträffar, lördagsfrukostar, torsdagscafé och annat skapar vi tillfällen för gemenskap både inom församlingen men också för samhället som stort.