Om oss

Församlingen består av 50 medlemmar i alla åldrar. Vi har en varm gemenskap där vi vill att tron ska få finnas i centrum. Gudstjänsten med söndagsskola för barnen är vårt nav. Där samlas vi regelbundet för att höra Guds ord, dela trons liv och sändas ut som kristna i vår vardag. I församlingen finns ett aktivt barn- och ungdomsarbete med bl.a. scout och söndagsskola. Under fliken Equmenia kan du läsa mer om vårt ungdomsarbete.

Vi arbetar ständigt med att skapa mötesplatser i vår kyrka. Genom samtalsträffar, lördagsfrukostar, torsdagscafé och mycket annat skapar vi tillfällen för gemenskap både inom församlingen men också för samhället som stort.

Församlingen har ett samarbete med Christina Grijps stiftelse – där stiftelsen ekonomiskt hjälper församlingen att ha en diakon som i huvudsak riktar sig till äldre i f.d. Älghults socken.