Sackeusboden

Här kan du göra världen till en rättvisare plats genom att handla fairtradecertifierade produkter som garanterar att den som har framställt produkten får en acceptabel lön.

Vi kan bl.a. erbjuda kaffe, choklad, kläder och presentartiklar.

Rättvisemärkt innebär bl.a.
– Produkten är tillverkad under goda arbetsförhållanden.
– Producenten får skäligt betalt.
– Arbetet följer FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s barnkonvention och ILO:s grundläggande konventioner.
– Arbetet främjar jämställdhet mellan män och kvinnor.

Gå in på fairtrade.se för mer information!

Vi är återförsäljare av bl.a. Sackeus & the House of Fair Trade.

Kontaktperson

Monica Gillsjö

073-0450472