Torsdagsträff

För alla daglediga ordnas en gång var fjärde vecka en samling med olika föreläsare eller sångare.

Kaffet som dricks är precis lika viktigt som samtalen och trivsamheten runt omkring själva huvudprogrammet.