Familjescouting

Familjescouting riktar sig till hela familjen med barn ca 3 – 8 år. Yngre och äldre syskon är välkomna att vara med. Vi är nästan alltid ute i naturen på lite olika ställen runt om Älvängen (se programmet). Vi sjunger, leker, lär oss om naturen, pysslar samt fikar tillsammans. Familjen jobbar tillsammas för att lösa uppgifter och vi gör aktiviteter tillsammans i gruppen. Ta med egen fika till träffarna. Kläder efter väder och sittskydd är bra att ha med.

Inför varje träff måste en anmälan göras för att vi skall kunna ”Coronasäkra” träffen samt kunna planera bättre.

För att anmäla er eller tala om att ni inte kan komma maila gärna equmeniaalvangen@gmail eller skicka ett sms till Eeva-Liisa 070 31 72 758.

Program våren 2022

Vi väntar in att restriktionerna tillåter att vi träffas igen.