Välkommen till Salem

Älvdalens Baptistförsamling – En kyrka mitt i byn!

Vecka Evenemang

VÄLKOMMEN TILL SALEM – ÄLVDALENS BAPTISTFÖRSAMLING – en kyrka mitt i byn!

Vi är en del av Equmeniakyrkan i Sverige.

Älvdalens Baptistförsamling har för närvarande ca 60 medlemmar, men gudstjänster och andra samlingar är förstås öppna för alla  –  se program under fliken Kalender.

Vår personal står också till tjänst i samtal eller förbön vid andra tider. Kontakta oss gärna. Se fliken Kontakt.

AKTUELL INFORMATION MED ANLEDNING AV COVID – 19:

Vi följer Equmeniakyrkans och Equmenias nationella krisgrupps rekommendationer:

Folkhälsomyndigheten har den 26 november beslutat om nya smittskyddsåtgärder som börjar gälla den 1 december 2021.

Equmeniakyrkans och Equmenias krisgrupp rekommenderar församlingarna att fortsätta bjuda in till gudstjänster utan att kräva vaccinationsbevis. Motivet till denna rekommendation är att vi inte vill utestänga någon från gudstjänstgemenskapen i våra församlingar.

Samlas fler än 100 personer (också barn och unga inräknade) inomhus utan krav på vaccinationsbevis måste församlingen vidta särskilda smittskyddsåtgärder:

  • Deltagarna ska ha en anvisad sittplats.
  • Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.
  • Antalet deltagare i ett och samma sällskap får vara högst 8 personer. Om ett sällskap uppgår till fler än 8 deltagare ska den som anordnar sammankomsten eller tillställningen dela upp sällskapet.

Observera att medverkande, som t ex körsångare och instrumentalister, inte räknas in i siffran 100.

Senaste nytt om vårt scoutarbete hittar du under fliken Barn och Ungdom.

Sedan år 2015 driver vi ett arbetsintegrerat socialt företag under namnet Iessn til .

På älvdalska betyder iessn til  ungefär ”en gång till”. För oss betyder det att vi vill vara en ny möjlighet för såväl människor som prylar.

Mer information och kontaktuppgifter till Iessn til  finns i menyn.

Equmeniakyrkan nationellt