Aktuellt

Onsdag 8 nov

Dorkas – gemenskap för daglediga 13:00-15.00 

Torsdag 9 nov
Torsdag Lunchservering 11:30-14.00

Söndag 12 nov

Gudstjänst med gästpredikant Claes Frankner. Kyrkkaffe.