Dorkas

KVINNOFÖRENINGEN DORKAS I ÄLVDALEN – en del av EQkvinna

Vad gör vi?

När det är möjligt brukar vi träffas till gemenskap, bibelläsning, sång och bön, poesi, personliga berättelser, handarbete, gott fika. Samlingens höjdpunkt är oftast vårt lotteri – åror – med många skänkta vinster. Behållningen från våra lotterier används för att stödja fadderbarn i Thailand. Vi gör något inte bara för oss själva – vi är en del av något större och vi har händer och fötter i en kristen gemenskap.

Dorkas bildades redan 1915. Då hette det ”Mödraföreningen Dorkas”. För 50 år sedan hette det ”Syförening” och bestod nästan uteslutande av damer. Nu heter vi ”Dorkas” eller ”Samling för Daglediga” för både kvinnor och män. Vi är en del av EQkvinna, som är en självständig organisation med stark anknytning till vår kyrka.

Vad vill vi?

EQ kvinna, tillika Dorkas i Älvdalen vill vara en resurs för att tillsammans förstå vad som menas med att vara människa idag i vår värld.

Vi vill vara ett nätverk för bland annat kvinnor där vi får ingå i en större gemenskap både inom Sverige och i världen.

Vi vill hävda individens unika värde och frihet, utveckla människors förmåga till självständiga ställningstagande och hjälpa människor att ta sin del av ansvaret för människors levnadsvillkor i Sverige och i världen.

Lättare uttryckt betyder det att  

Alla medlemmar finns med i ett större sammanhang och alla räknas.


Namnet Dorkas

Dorkas var en av de första kvinnliga lärjungarna. Det står att läsa om henne i Bibeln i Apostlagärningarna 9:36. Hon var en duktig sömmerska som sydde kläder och gav åt de fattiga.