Gåvor till missionen

Att ge gåvor till missionen.

Det finns flera sätt att ge gåvor till missionen i världen och/ eller Sverige. Här är några exempel:

EQ kvinna, bankgiro 803-8382, Skriv meddelande ”Thailand”

Equmeniakyrkan,  bankgiro 900 – 3286, plusgiro 90 03 28-6

 skriv meddelande ”Gåva” eller ”Internationell Mission” eller hitta på eget.                                                    

Equmeniakyrkan Månadsgivare (Autogiro) – valt belopp dras varje månad från ditt konto och du har bestämt hur pengarna ska fördelas t ex 100 kr till missionen och 100 kr till församlingen