Hållbarhet

FÖR EN HÅLLBARARE FRAMTID

Vi vill vara en ”kyrka mitt i byn” – som finns till för Älvdalens invånare. Men vi är också en ”kyrka mitt i världen” – som vill vara med och ta ansvar för en hållbar framtid för alla.

Det gör vi bland annat genom

  • Ekonomiskt bidrag till Equmeniakyrkans internationella arbete och EQ – kvinnas fadderverksamhet i Thailand
  • Att vara ambassadörer för Fairtrade. Att själva så långt det är möjligt köpa Fairtrademärkta produkter, men också genom att sprida kunskap om hur en rättvisare handel förvandlar människors levnadsvillkor.
  • Att vara klimatsmarta i stort som smått – från våra solfångare på taket, till råvarorna i köket.
  • Medverka till ett socialt hållbart samhälle genom vårt företag Iessn til