Iessn til AB

IESSN TIL AB är ett arbetsintegrerande socialt företag, som ägs av Älvdalens Baptistförsamling.

Vi erbjuder olika tjänster bland annat inom RUT och ROT, har två second hand – butiker och ett antikvariat, säljer lunchlådor, ordnar minnesstunder, brödförsäljning m.m.

När du handlar eller köper tjänster av oss bidrar du som privatperson, företag eller offentlig sektor till att skapa en meningsfull och kreativ arbetsplats, där den som av olika anledningar har svårt att konkurrera på den öppna arbetsmarknaden får arbeta/arbetsträna med verkliga arbetsuppgifter.

Iessn til betyder En gång till på älvdalska,

Vår vision är att
Alla människor har möjlighet till arbete och sysselsättning efter sin individuella förmåga och kan i en drogfri omgivning främja sin fysiska, psykiska och andliga hälsa.

Metod
Vår metod är att alla blir sedda och lyssnade till. Var och en deltar i verksamheten efter sitt behov och sin förmåga. Vi vill erbjuda möjlighet till kunskap, kontakter och erfarenheter som kan leda till en varaktig sysselsättning eller arbete. Genom åren har flera deltagare kunnat gå vidare till arbete eller utbildning.

KONTAKTA OSS:

Föreståndare Kersti Vikström 0727211460

e-post: forestandare@salemalvdalen.se

Iessn til prylar och kläder: Dalgatan 116 A

Öppet: onsdag och fredag kl 10 – 16 samt torsdag 10 – 17

Tel 0251-10001

www.facebook.com/iessn til

Iessn til begagnade möbler och inredning: Bondgårdsvägen 3B

Öppet: onsdag och torsdag kl 10 – 16

Tel 0251-10001

www.facebook.com/iessn til

Prylar, kläder, böcker och möbler kan lämnas för återbruk för Älvdalens Återvinningscentral eller direkt i våra butiker.

Iessn til trädgårdstjänster, flytthjälp m-m.

Tel 0251-10001, 073-0759089

E-post: utegruppen@iessntil.se

Åsens Antikvariat:

Försäljning via Bokbörsen

Iessn til AB/bokborsen.se

e- post:bocker@iessntil.se

Salemkapellet catering, lunchlådor, minnesstunder m.m.

Dalgatan 95

Tel 0251-41281