Dorkas

Träff för daglediga. Gemenskap, årsmöte, andakt, servering, lotteri med mera.

Försäljning av matlådor

Matlådor säljes från 11:30 och så långt lagret räcker. Pris 60 kr inklusive bröd och gobit.

Kultur och handarbetscafé

Öppen dörr med kulturkaffe. Välkommen till en stunds gemenskap med eller utan handarbete. Försäljning av fika.

Försäljning av matlådor

Matlådor säljes från 11:30 och så långt lagret räcker. Pris 60 kr inklusive bröd och gobit.

Dorkas

Samling för daglediga. Gemenskap, andakt, musik, lotteri till förmån för fadderbarnen. Servering.

Försäljning av matlådor

Matlådor säljes från 11:30 och så långt lagret räcker. Pris 60 kr inklusive bröd och gobit.

Scout

Vi välkomnar gamla och nya scouter från 7 år och uppåt. Vi ser helst att de yngsta har en vuxen i sällskap i början.

Försäljning av matlådor

Matlådor säljes från 11:30 och så långt lagret räcker. Pris 60 kr inklusive bröd och gobit.

Söndagsskola

Söndagsskola för förskole och lågstadiebarn. Sång, rörelse, lek och skapande kring Bibelns berättelser med Mathilda Wiklund