VÄLKOMMEN TILL OSS I ÄLVDALEN!

Älvdalens Baptistförsamling och

Iessn til expedition

Besöksadress:
Salemkapellet, Dalgatan 95 (riksväg 70)

Telefon: 0251-41281


Åsens Baptistkapell, Åsenvägen 35, gamla riksvägen, i Åsens by, ca 16 km nv om Älvdalen
Postadress: Box 67, 796 22 ÄLVDALEN

Telefon: Se ovan

epost: alvdalens.baptistforsamling@telia.com

Facebook: facebook.com/alvdalensbaptistforsamling

Församlingens 
Plusgironummer 28 73 51-1
Bankgironummer 125-9332

Älvdalens Baptisters Ungdom,
Plusgironummer 79 67 74 – 8

VÅRA MEDARBETARE

Kontakta oss gärna om du har frågor eller behöver prata med någon. Vi finns för dig.
Anställda och förtroendevalda:

Kersti Vikström, diakon & föreståndare för församlingen och Iessn til AB:
Tel 0251-41281
 072-7211460
epost: forestandare.salemkapellet@telia.com

Carina Ahl, diakonassistent

Tel 0251-41281

Epost: alvdalens.baptistforsamling@telia.com


Pege Andersson pastor

Tel 0251- 41689, 0705977306


Åke Näslund, ordförande
Tel 070-589 7239


Ellen Kimstål, ordförande i Älvdalens Baptisters Ungdom
Telefon 076 -2871777

Hitta till Salem, Älvdalens Baptistförsamling.