Team Stefan Fonden

Fondens ändamål är ett ”kollo” – ”fäbodvistelse” för barn i Älvdalen.

Fonden grundades av Stefan Nykvist, då han deltog i körledartävling i TV. Stefan avsåg att ge ev prispengar till ”kollo-ändamålet”. När placeringen inte räckte till några prispengar, togs initiativ av bl a Torbjörn Dofs att likväl samla in pengar, vilket hittills resulterat i mer pengar än prispengarna. Enligt Stefans önskemål organiseras arbetet av och genom Älvdalens Baptistförsamling.

Styrgruppen består av; Stefan Nykvist, initiativtagare, Torbjörn Dofs, företagare, samt Pege Andersson från Älvdalens Baptistförsamling.

Team Stefan-fonden har Plusgiro-konto nr 52715 – 0.

Gåvor kan också swishas till 1232396075

 eller betalas i Iessn til Second hand Dalgatan 116 A.

Skriv ”Team Stefan fonden” samt ev hälsning.

Du kan också ringa eller maila för gåvobevis:

 0251-41281 eller 0251-10001  

alvdalens.baptistforsamling@salemalvdalen.se

Upplysningar!
Pege Andersson
Telefon 070 5977306
epost: pege.andersson@telia.com