VÄLKOMMEN TILL OSS I ÄLVDALEN!

Älvdalens Baptistförsamling och

Iessn til expedition

Besöksadress:
Salemkapellet, Dalgatan 95 (riksväg 70)

Telefon: 0251-41281


Åsens Baptistkapell, Åsenvägen 35, gamla riksvägen, i Åsens by, ca 16 km nv om Älvdalen
Postadress: Box 67, 796 22 ÄLVDALEN

Telefon: Se ovan

epost: alvdalens.baptistforsamling@salemalvdalen.se

Facebook: facebook.com/alvdalensbaptistforsamling

Församlingens 
Plusgironummer 28 73 51-1
Bankgironummer 125-9332

Älvdalens Baptisters Ungdom,
Plusgironummer 79 67 74 – 8