Våra mötesplatser

VÅRA MÖTESPLATSER

Salemkapellet.

Dalgatan 95, ligger intill riksväg 70 mitt i Älvdalens kyrkby.
I Salem har vi de flesta av våra Gudstjänster och andra samlingar och aktiviteter.

ÄlvdalsÅsens kapell

Kapellet är beläget i byn Åsen, ca 2 mil norr om kyrkbyn, utefter den gamla sträckningen av riksväg 70.
Det ursprungliga namnet var Ebenezerkapellet och tillhörde Älvdalsåsens Baptistförsamling. Under åren 1978–2000 drev ”Stiftelsen Älvdalens Soldathem” en omfattande verksamhet i huset, som också renoverades och byggdes till söderut.
Därav det ännu frekvent använda namnet ”Soldis”.
För närvarande driver Iessn til AB fastigheten med bl a lunchservering och som bas för ”Åsens Antikvariat” med ”Bokbörsen” som säljkanal.

Månstastugan

 Belägen vid ÖsterDalälven strax intill Månstabron, ca 3 km norr om kyrkbyn.

Vid denna plats bildades församlingen år 1854 vid en förrättning av troendedop, på den tiden synnerligen olagligt. För detta finns idag vid stugan en minnessten. Stugan och tomten används tämligen frekvent av våra scouter, som kan knyppla sina knopar, skära sig i fingret och annat spännande i rogivande och mysig miljö. Under sommaren händer det att vi firar Gudstjänst här.