Var fjortonde dag, 23 oktober 2018

Observera

Denna text publicerades första gången den 23 oktober, 2018. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

”Var fjortonde dag”  181023 -181105

En öppen kyrka för hela livet, nära Gud och nära världen.

Kyrkoavgift….viktig för vår församling! Innan 31/10 medge att du via skattsedeln vill ge till Equmeniakyrkan Alvesta-Moheda . Fyll i blankett som finns i våra kyrkor eller anmäl på https://equmeniakyrkan.se/kyrkoavgiften/

 

24/10 kl. 19 Samtalskväll Moheda

25/10 kl. 18.30 Stickafé i Moheda

26/10 kl. 18 After week i Moheda – viktigt med anmälan senast torsd kl. 20 – gästkock står för maten denna gång. Anmälan till Violet. Kanske någon som vill spela bordtennis också?

27/10 kl. 15 Trivselträff Moheda med PRO kören. Andakt. Servering.

28/10 kl. 10 Scoutgudstjänst. Församlingsmöte. Tema: Frälsningen
GT: 1 Mos 45:4−8 EP: 1 Pet 4:12−19 EV: Matt 23:37−24:2 PS: Ps 62:10−13

30/10 kl. 18-21 Trygga möten – ledarutbildning för alla! Christer Gustafsson. Pizza.

31/10 kl. 15 Dagledigsamling Alvesta

kl18 Fixarcafé med Naturskyddsföreningen i Alvesta

4/11 kl. 18.oo Gudstjänst med hemlandssånger och nattvard. Alvesta Tema: Vårt evighetshopp GT: Hes 37:12−14 EP: Upp 22:1−5 EV: Luk 12:4−7 PS: Ps 116:1−9

7/11 kl. 19 Samtalskväll Moheda

 

Equmenia / SMU / Puls i Alvesta-Moheda:

30/10 ”Trygga möten” för alla ledare med Christer Gustafsson, region öst. 18-21 i Moheda!

14/11 Äventyrsscout och tonår – BOWLING i Alvesta 17.50 därefter Emil-fika! Anmäl till Violet

16/11 Tonår åker till Växjö. Anmäl till Violet

 

 

Vi finns också på https://www.facebook.com/equmeniakyrkanalvestamoheda/ och i Smålands-Postens predikoturer. Vi samarbetar med studieförbundet Bilda