Var fjortonde dag, 9 november 2018

Observera

Denna text publicerades första gången den 10 november, 2018. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

”Var fjortonde dag”  181109-181123

En öppen kyrka för hela livet, nära Gud och nära världen.

 

11/11 kl. 10 Gudstjänst i Moheda Tema: Den yttersta tiden
GT: Am 4:12−13 EP: 1 Joh 2:28−3:3 EV: Matt 24:3−14 PS: Ps 39:5−8

14/11 kl. 15 Dagledigträff i Alvesta

17/11 kl. 09.00 miljöfrukost i Alvesta. Anmälan: info.alvesta-moheda@equmeniakyrkan.nu

18/11 kl. 18 Sånggudstjänst i Alvesta Tema: Vaksamhet och väntan
GT: Sef 3:8−13 EP: Upp 3:10−13 EV: Matt 25:1−13 PS: Ps 139:1−18

Onsdag 21/11 kl. 19.00 Samtalskväll i Moheda (sista för i år)

24/11 kl. 15.00 Trivselträff i Moheda

25/11 kl.16 Gudstjänst i Moheda. JOHAN EINARSSON predikar och leder samlingen omkring framtidsarbetet efter gudstjänsten. Tema: Kristi återkomst
GT: Jes 65:17−19 EP: 2 Pet 3:8−13 EV: Matt 25:31−46 PS: Ps 102:26−29

 

Equmenia / SMU / Puls i Alvesta-Moheda:

  • 14/11 Äventyrsscout och tonår – BOWLING i Alvesta 17.50 därefter Emil-fika!
  • 16/11 Tonår åker till Växjö. Anmäl till Violet
  • 23-25/11 Riksstämma i Linköping
  • 7/12 Ledarjulbord på Hjortsbergagården – anmälan
  • 28/12 – 2/1 Regionens Nyårsläger Trysil
  • 15/3 kl. 19 Stortonår SVF Jönköping

Equmeniakyrkan / Region  öst

  • 18-25/11 Globala veckan – Vem får höras?
  • 21/11  Temadag om psykisk ohälsa i Jönköping
  •  3/12 ”Vinter i Sverige och Europa – om flyktingfrågor” Jönköping

Vill Du ha eget Utskick av nyhetsbreven från region öst
skicka e-post till Louise Svennberg, Equmeniakyrkan

Familjegudstjänst i Moheda med medverkande scouter och ledare, 11 scouter med föräldrar och ledare i Hjortsberga på invigningskväll med bildvisning från Colombia, 17 scouter med föräldrar och ledare samlade till ceremoni kväll i Alvesta, 12 elever på Kronobergheds friskola i 4:an som lyssnar till Bibeläventyret under tre torsdagsförmiddagar och två 5:or med vardera 27 elever på Prästängsskolan som lyssnar till NT berättelser under 6 bibeläventyrslektion. Många har fått höra om Jesus på olika sätt under några få höstveckor. Det är gott att finnas mitt ibland människor och varje gång som vi säger ”Jesus” och människor hör det så blir det för oss alla en påminnelse om något som vi lätt tappar bort i vardagens slit.

det är först i relation till Gud som man blir en hel människa
Ignatius av Loyola (1491-1556)

Vi ses!  Violet

 

Vi finns också på https://www.facebook.com/equmeniakyrkanalvestamoheda/ och i Smålands-Postens predikoturer. Vi samarbetar med studieförbundet Bilda