Var fjortonde dag, 20 november 2018

Observera

Denna text publicerades första gången den 24 november, 2018. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

”Var fjortonde dag”  181120-181205

En öppen kyrka för hela livet, nära Gud och nära världen.

Varmt välkommen till församlingsmötet söndagen den 25 november 2018 efter gudstjänst som är kl 16:00 i Moheda då Johan Einarsson predikar och Mikael Andersson är organist.

Johan Einarsson är med oss och leder samtalet under församlingsmötet och  hjälper oss vidare i vår församlingsutveckling. Vid vårt församlingsmöte den 28 oktober samtalade vi kring kaffeborden om hur vi ska konkretisera vår vision om att vara en öppen kyrka för hela livet, nära Gud och nära världen. Tillsammans med Johan Einarsson vill vi nu fastställa hur visionen ska förverkligas i praktiken inom några arbetsområden, nya eller gamla, som vi vill ge särskilt utrymme framöver i vår församling och i barn- och ungdomsarbetet.

Onsdag 21/11 kl. 19.00 Samtalskväll i Moheda (sista för i år)

24/11 kl. 15.00 Trivselträff i Moheda

25/11 kl.16 Gudstjänst i Moheda. JOHAN EINARSSON predikar och leder samlingen omkring framtidsarbetet efter gudstjänsten. Tema: Kristi återkomst
GT: Jes 65:17−19 EP: 2 Pet 3:8−13 EV: Matt 25:31−46 PS: Ps 102:26−29

27/11 kl. 18.00 Nattvardsandakt i Alvesta

28/11 kl. 15.00 Dagledigträff i Alvesta

30/11 kl. 18.00 After week i Alvesta

2/12 kl. 10.00 Adventsgudstjänst med HJORTSBERGA GOSPEL i Alvesta

GT: Sak 9:9−10 EP: Upp 3:20−22 EV: Matt 21:1−9 PS: Ps

 

Equmenia / SMU / Puls i Alvesta-Moheda:

7/12 Ledarjulbord på Hjortsbergagården – anmälan

29/1 Gemensam årsmötessamling för alla 3 föreningarna SMU/equmenia i Alvesta

Vill Du ha eget Utskick av nyhetsbreven från region öst
skicka ett mail till louise.svennberg@equmeniakyrkan.se

Miljöfrukost med Anders Rapp blev en fin början på lördagen men också ett uppvaknande som vi behöver påminnas om. ”För att hålla nere den globala uppvärmningen till 1,5 grader krävs fördubblade ansträngningar, konstaterar FN:s klimatpanel IPCC. Men att klara det målet skulle gynna hela världen, är budskapet.” Anders utmanade oss utifrån denna FN rapport som nyligen blev färdigställd. Så fick vi också se en ihopfällbar cykel och höra talas om el moppen som Anders använder för att minska bilåkandet. Förutom detta goda som Anders delade serverade vår fantastiska miljögrupp en miljövänlig frukost som alla uppskattade. Drygt  40-tal besökare fanns med under morgonen.

Jesus utmanar oss: ”Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen” i Markus 16:15. Detta berör oss som kyrka och vårt uppdrag att värna om allt skapat!

Vi ses!

/Violet

Vi finns också på https://www.facebook.com/equmeniakyrkanalvestamoheda/ och i Smålands-Postens predikoturer. Vi samarbetar med studieförbundet Bilda