Var fjortonde dag, 29:e maj

Observera

Denna text publicerades första gången den 30 maj, 2019. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

”Var fjortonde dag”  190530-190630

En öppen kyrka för hela livet, nära Gud och nära världen.

 

Söndag 2/6 Ingen gudstjänst – avresa till Jönköping kl. 07.30. Anmälan till Violet!
Tema: Hjälparen kommer GT: 5 Mos 31:6−8 EP: Rom 8:31−39 EV: Joh 16:23−33 PS: Ps 33:18−22

Söndag 9/6 Pingstdagen i Alvesta Gudstjänst Gtj gr 5 Violet A, Johan W, nattvard och församlingsmöte
Tema: Den heliga Anden GT: Joel 2:28−29 EP: Apg 2:1−11 EV: Joh 14:15−21 PS: Ps 104:27−31

Söndag16/6 kl. 15 på Grönaberg, Soldattorpet. Gemensam Gudstjänst
Tema: Gud – Fader, Son och Ande GT: 2 Mos 3:1−15 EP: Rom 11:33−36 EV: Matt 28:16−20 PS: Ps 113:1−6

Söndag 23/6 INGEN GUDSTJÄNST
Tema: Den Högstes profet GT: Jer 22:1−4 EP: Apg 13:16−25 EV: Luk 1:57−66

Söndag 30/6 kl. 10 GUDSTJÄNST Alvesta. Bertil Widén Gtj. Gr 6. Eva Söderström.
Tema: Kallelsen till Guds rike GT: 5 Mos 7:6−9 EP: Rom 8:28−30 EV: Joh 1:35−46 PS: Ps 65:2−5

 

Vi söker lägenheter/boende!
Dels behöver en kille från Afganistan hjälp med boende från 15/6. Kontakta Violet Andersson för mer info och tips.
Vi letar också lägenhet till vår ungdomsledare som börjar den 1/8.Förslag kan lämnas till Christina Sjögren eller Mikael Klintrot.

Övrigt:
Försommarcafé Alvesta den 12/6 kl. 15, Sång på gång med Violet. Servering.

Nattvardsandakt 12/6 KL. 18 I Moheda

 

Equmenia / SMU / Puls i Alvesta-Moheda:

6-8/6 Familjescoutläger i Hestra

12/6 GEMENSAMT styrelsemöte med församlingen och equmenia/SMU föreningarna i Moheda 18.30

 

Region öst, Equmeniakyrkan, Bilda och  Hjortsbergagården:

Kyrkokonferens Jönköping 29/5-2/6 2019

På sidan https://equmeniakyrkan.se/regionost/utbildningar/utbildningspaketet/helgbibelskola/ hittar du information om höstens ”Helgbibelskola” anmälan 1/7 2019. Fantastisk möjlighet!

 

Kanske blir det ett litet upphåll i detta informationsflöde några veckor nu. Men vem vet, det kan komma fortare än Du anar. Glöm inte att ge din gåva till församlingen i sommar. Glöm inte att be för läger, ny ungdomsledare och för alla som kämpar med livet! Glöm inte ” gå ut min själ och gläd dig vid den Store Gudens gåvor”. Vi ses! Violet