Brev till församlingens medlemmar och vänner angående Covid-19

Observera

Denna text publicerades första gången den 13 mars, 2020. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Till Equmeniakyrkan Alvesta Mohedas medlemmar och vänner

Coronavirussjukdomen Covid-19 gör att Equmeniakyrkan Alvesta Mohedas krisgrupp har träffats. Vi vill informera om följande då det gäller olika samlingar mm inom församlingen och Equmenia:

Equmeniakyrkan centralt skriver bl a:

Då risknivån för allmän spridning är bedömd som mycket hög, vädjar vi att var och en med symptom, även milda, håller sig hemma och avstår att närvara vid samlingar i församlingar tillsvidare.

  • Vi kommer att fira gudstjänster som vanligt. Dock kan extern medverkande komma att utgå. – Viktigt är dock att vi respekterar ovanstående rekommendation.
  • Vi kommer att ha kyrkfika som vanligt men ber de som ansvarar för fikat att hålla en extra god handhygien.
  • Vår pastor gör uppehåll vad gäller hembesöken för att minska spridningsrisken.

Om du vill ha kontakt med vår pastor Violet Andersson är du alltid välkommen att ringa henne på telefon 070-579 81 89.

  • Våra samlingar på Högåsen och Furuliden ställs in på kommunens inrådan.
  • Dagledigträffarna/Trivselträffarna kommer att vara ”öppna”, men troligen utan program, då vi inte kan nå de som brukar komma med information. Vi annonserar inte dessa träffar i tidningen.
  • Språkcafé och Läxhjälp på torsdagarna i Alvesta ställs in då de som hjälper till där är i riskgruppen. (70+).
  • Då det gäller Earth Hour den 28 mars avvaktar vi med besked till nästa vecka.
Equmenia:

Equmeniaföreningarna uppmanar vi att fundera på vilka programpunkter man kan/bör genomföra och vilka som skall göra ett uppehåll. Samma sak gäller Pulsaktiviteten i Moheda (Innebandyn) där vi i dagsläget avvaktar hur vi skall göra.

Övrigt:

För de som är sjuka, har förhinder eller inte vill delta i församlingens gudstjänst nu på söndag vill vi tipsa om gudstjänsten som sänds i SVT TV2 kl 10.00 eller via SVT Play. Gudstjänsten är inspelad i Värnamo Missionskyrka, som är en av våra församlingar i Equmeniakyrkan.
www.svtplay.se/gudstjanst

Vad kan jag göra för att undvika smitta?

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

För mer information
Följ Equmeniakyrkans uppdateringar på hemsidan om coronaviruset
www.equmeniakyrkan.se/aktuellt/aktuell-information-med-anledning-av-coronaviruset/
och följ även Folkhälsomyndighetens uppdateringar på krisinformation.se

 

/Equmeniakyrkans krisgrupp genom Mikael Klintrot

 

Bön formulerad utifrån Jesaja 35
Gud, du som ger styrka åt kraftlösa armar och stadga åt skälvande knän. Du som säger till de som är vettskrämda: ”Fatta mod, var inte rädda!”

Gud, du som lovar att vatten bryter fram i ödemarken och en väg även där schakalerna vilar. Hjälp oss alla att hålla vårt hjärta och våra ögon fästa vid dig. Hjälp oss att inte sluta lita på att du är Gud och att du innerst och ytterst håller allt i din hand.

Jesus Kristus du som är hela världens ljus, du som i fastetid går med oss på den svåra vägen mot Jerusalem, stanna hos alla som är oroliga, stanna hos alla som är sjuka, lys vägen för beslutsfattare, gå vid varje sjukvårdsanställds sida. Tack att vi får lita på att du är vår medvandrare och aldrig viker från vår sida.

Heliga Ande, kom med kraft och tröst till alla som sörjer en förlorad anhörig, till den som ligger sjuk just nu, till personal över hela världen som sliter. Upplys oss alla, goda Ande, om hur vi bäst ska handla nu. Hjälp oss att göra det vi kan för att minska smitta, rädsla och misstro.

Till hela din värld som lider av så många slag. Förbarma dig Jesus Kristus. Du som går kärlekens väg, hjälp oss att fortsätta älska varandra, visa vänlighet och barmhärtighet mot varandra, även när det larmar. Hjälp oss alla att handla ansvarigt. Så ber vi också – förbarma dig över oss syndare, du som går kärlekens väg, du som kämpar kampen och besegrar allt mörker.

Amen.