Brev från vår pastor i juletid

KÄRA VÄNNER!
Årets sista pastorsbrev innehåller tips om en resa vi kan göra i jultid. När vi den här julen kanske inte kan resa så mycket kan vi i stället göra en inre resa. Mitt restips är inspirerat av både pastor Lennart Nilsson och ett känt TV-program. Så jag frågar helt enkelt: ”Vart är vi på väg?”

VART ÄR VI PÅ VÄG?
10 poäng.

Vi reser från vår egen tid och plats till en annan tid och en tilldragelse
vid en nollpunkt som under tusentals år utlovats av många framåtseende
personer med kontakter uppåt. Platsen, som skattade sig lycklig och vars namn innehåller mycket deg, ligger söder om en huvudstad som trots sitt fredliga namn varit i fokus för mer eller mindre oheliga konflikter om påstådd besittningsrätt från minst tre skriftlärda sammanhang.

8 poäng.

Händelsen vi är på väg till har sin fördolda start längre norrut i detta
land genom ett besök från andra sidan som uppenbarligen ingen var förberedd på. Surrogatmammor och plastpappor var inte uppfunna vi den tiden så en bättre start för ett förhållande skulle vi nog velat yxa till om vi själva fått hålla i skaftet.

6 poäng.

En ditflugen kör med vingresor måste ha blivit besviken att åhörarna
var så få, men det hedrade dem att de ändå sjöng och på så vis fick vara
vägvisare för de fårade nattarbetarna som blev de första i hyllningskören, men det var kanske det som var poängen.

4 poäng.

Huvudpersonen fick tidigt en stjärnstatus från öster och även om
genvägen via den konungsliga scenen blev en omväg hittade de magiska
gåvorna fram till den strålande installationen av kungasonen som vid närmare betraktande visade sig vara en gudason.

2 poäng.

Två versioner i två mindre böcker vilka finns i en större bok som
troligtvis finns i ditt bibliotek belyser vårt måls händelse som är starten för en födelse som på grund av ett räknefel blev placerad några år före det allmänt vedertagna födelseåret och som ca 33 år senare leder fram till ett ensamt korståg som övergår i en fullkomlig uppståndelse.

Nu har du säkert insett att vi är framme vid Jesu födelse i Betlehem cirka 4-7 år f.Kr.

Om du vill kan du läsa mera om den händelsen i Matteus och Lukas
evangelium kapitel 1 och 2.


JULBÖN – med text av Mika Wallander

Gud, tack för julens mysterium!
En gåva som färdas över tid och rum.
Från historiens då till ögonblickets nu,
Tänk att julens gåva är du!

Gud, jag ser ett barn i ömsint famn
Och en stjärna som lyser om ett glädjebud.
Jag ser fredens och fridens många namn
och se, där är en ängel i en vacker skrud.

Det får mig att tänka på livets enkelhet,
en gemenskap som inbjuder alla.

Det får mig att tänka på dig; Gud, för vem vet
hur du oss människor på olika sätt vill kalla?

Gud, glöm inte bort den som ensam är,
den sjuke och trötte, den som benen ej längre bär.
Gud, jag önskar så att du ska vara just där
hos den människa, på den plats där ingen annan är.

Gud, tack för julen mysterium!
En gåva som färdas över tid och rum.
Från historiens då till ögonblickets nu,
Tänk att julens gåva är du!

Varmt välkommen till jul- och nyårshelgens olika gudstjänster och samlingar.

Smittläget kräver stor försiktighet men vi hoppas att vi har möjlighet att samlas som vi planerat.

Jag vill önska er alla en julhelg fylld av frid och jag ber om ett 2022 fyllt av hälsa, hopp, nåd och välsignelser och att vi får många möjligheter att mötas framöver.


Göran Ahlander