Brev från vår pastor

KÄRA VÄNNER!

Så är vi åter inne i en period av hårdare restriktioner på grund av den höga smittspridningen i landet. Det känns rätt trist, men vi gör vad vi kan för att minska smittspridningen i landet. Trots denna trista start ser vi fram emot ett riktigt gott 2022!

Här följer lite uppdateringar om hur vår verksamhet ser ut just nu och lite om vad vi planerar för framtiden.

GUDSTJÄNSTER

Vi har möjlighet att mötas till gudstjänster med max 50 personer i kyrkan. Det ska vara minst en meter mellan sällskapen när vi sitter i kyrkbänken. Är man symtomfri är man mycket välkommen att fira gudstjänst. Vi har beslutat att i den rådande situationen inte inbjuda till kyrkkaffe.

När det gäller gudstjänsten nu på söndag 30 januari blir det en ändring mot vad pålyst i våra gudstjänster.. Det blir ingen digital gudstjänst med elever från Södra Vätterbygdens folkhögskola, utan istället inbjuder vi till en gudstjänst i Equmeniakyrkan Alvesta kl.10.00.  Violet Andersson predikar och Johan Wallin sjunger.

DAGLEDIG- OCH TRIVSELTRÄFFAR

De planerade samlingarna är tills vidare inställda.

BÖN OCH SAMTALSKVÄLLAR

Den 2 februari möts vi igen till bön och samtal. Samlingarna hålls som tidigare i Eqmeniakyrkan Moheda på onsdagar kl.18.30. Vi fortsätter att läsa och samtala kring Mikael Tellbes bok ”Tillbaka till framtiden”.

Vi gör lite förändringar i upplägget på de här kvällarna så de blir så smittsäkra som möjligt.

SCOUT OCH TONÅR

Vi är nu i uppstarten för en ny termin och vi får leva med en osäkerhet om de planerade programmen kan genomföras.  Förhoppningen är att vi kan genomföra våra träffar, men kanske blir de på ett lite annorlunda sätt.

PILGRIMSVANDRING

Vi planerar för en heldags pilgrimsvandring lördagen den 14 maj. Vandringen kommer att gå på Sigfridsleden med slutmål i Asa kyrka.

Under året kommer vi också att lyfta fram pilgrimens sju nyckelord i några gudstjänster. Nyckelorden är FRIHET- ENKELHET-TYSTNAD-BEKYMMERSLÖSHET-LÅNGSAMHET-ANDLIGHET-DELANDE. Sju alldeles vanliga ord som påminner oss om hur livet kan vara när det är som allra bäst.

Mer information om denna pilgrimsvandring kommer senare, men är du intresserad att vara med så boka redan nu in denna dag i almanackan.

ALPHA-KURS TILL HÖSTEN?

Alpha är ett välkänt begrepp för många av oss.  I vår församling har det också under tidigare år ordnats Alpha kurser.

Alpha är en kurs för den som är intresserad av att upptäcka mer om vad kristen tro handlar om. Vem som helst kan gå en Alphakurs, men den vänder sig speciellt till den som är nyfiken på och vill utforska den kristna tron närmare, eller är osäker på vad man egentligen tror på.

Kurskvällarna innehåller en enklare måltid, ett föredrag om kristen tro och ett samtal om kvällens ämne.

Jag tycker det skulle vara riktigt roligt om vi kunde inbjuda till en Alpha-kurs till hösten. Om det ska bli möjligt behövs ett litet team som kan hjälpas åt.

Tycker du detta låter spännande? Hör av dig så kan vi tänka och planera tillsammans!

Till sist vill jag skicka med en välsignelsebön inför dagar som kommer.

Må Gud omsluta dig på alla sidor. Bevara hoppet hos dig, låta tvivlet ge vika.

Må Gud omsluta dig på alla sidor. Bevara ljuset hos dig, låta mörkret ge vika.

Må Gud omsluta dig på alla sidor. Bevara friden hos dig, låta rädslan ge vika.

Amen!

Göran Ahlander