Terminsstart i våra barn- och ungdomsgrupper

Nu startar vårterminen 2022 i våra barn- och ungdomsgrupper!

  • Scout Alvesta startar torsdagen 27 januari, kl 18 i Equmeniakyrkan Alvesta.
  • Tonår startar fredagen 28 januari kl 19, det finns ett nytt program att ladda ner på sidan för Tonår
  • Scout Hjortsberga startar tisdagen 1 februari på Hjortsbergagården
  • Familjescout startar lördagen 5 februari
  • Scout Moheda startar lördagen 12 februari kl 9 på Alebäck i Åboda
  • och Puls har startat och är på mådagkvällar kl 20.30 i Vegbyhallen, Moheda, se Facebooksidan för The floorball crew

För mer info och kontaktuppgifter läs under respektive grupps sida under rubriken Barn och unga.

Välkomna till våra aktiviteter!