Församlingsmöte den 13 februari

Församlingen har under en tid sökt efter en person som kan arbeta med vår ungdomsverksamhet. Nu har vi en sökande som styrelsen kommer att föreslå att vi anställer. Beslut sker på församlingsmötet den 13 februari direkt efter gudstjänsten i Alvesta.

Om intresse finns så kommer vi att försöka att också använda Teams på församlingsmötet. Meddela intresset till mikael.klintrot@outlook.com.