Riksinsamlingen för Världens barn

Equmeniakyrkan och Equmenia i Alvesta-Hjortsberga-Moheda vill hjälpa till med insamlingen för Världens barn.

Vi utmanar alla (grupper eller enskilda) att komma med goda idéer på hur
insamlingar kan ske. Kanske någon ordnar kvarterslopp där deltagarna får jaga sponsorer, kyrkkaffe, loppis eller dagsverk av något slag. En vanlig kollekt är också helt ok. Våra pengar kanaliseras via Diakonia som är en av de mottagande organisationerna för hjälp till barn i andra länder.

Jesus har själv satt barnen i centrum och låter dem vara föredömen för Guds
rike. Gemensamt blir vi starka. Inte för vår skull utan för Världens barn.

Vi har en insamlingsbössa där du gärna får skänka pengar till Världens barn, klicka här eller skanna QR-koden

Insamlingsansvarig är Violet Andersson.