Grupper i församlingen!

Grupper i församlingen!

Församlingens styrelse har under hösten samtalat om hur vi kan stärka gemenskapen och delaktigheten i församlingen. En tanke som dykt upp är att försöka starta upp någon form av smågrupper. Några i församlingen har också uttryckt en önskan om att vara med i en smågrupp.

Vi tror att i en församling är också den mindre gruppen viktig. I en liten grupp är det lättare att dela erfarenheter, böneämnen och tankar som inte alltid är möjligt i en större grupp. När den lilla gruppen fungerar som bäst byggs gemenskap, vi lär känna Jesus bättre och når nya människor.

En smågrupp kan naturligtvis se ut på olika sätt. Vanligtvis består en smågrupp av mellan 5-10 deltagare.  Gruppen bestämmer själv hur ofta och var man träffas. Vi tänker oss att ett lämpligt upplägg kanske kan vara att gruppen träffas en gång i månaden.

Vi vill med detta utskicka undersöka intresset och behovet av att vara med i en smågrupp. Om du önskar vara med i en smågrupp kan du kontakta vår pastor Göran Ahlander på telefon 073-812 21 00.

Kom också gärna med dina frågor och funderingar.

Varma och välsignande hälsningar

Styrelsen i Equmenaikyrkan Alvesta-Moheda