Välkommen till våra gudstjänster i påsk!

Påsk i equmeniakyrkan

28 mars SKÄRTORSDAG 19.00  MOHEDA

GETSEMANESTUND

29 mars LÅNGFREDAG 10.00 ALVESTA

GUDSTJÄNST ”Korset”

Göran Ahlander Erika och Johan Wallin Gtj.gr 5

31 mars PÅSKDAGEN 10.00 MOHEDA

GUDSTJÄNST ”Kristus är uppstånden”                    

Monica Wickford Eva Söderström Gtj.gr 6

1 april ANNANDAG PÅSK 10.00 MOHEDA

EKUMENISK PÅSKVANDRING mellan våra kyrkor i Moheda.

Start vid Moheda Filadelfia kl. 10

Avslutande andakt och fika i Equmeniakyrkan kl.11