Om kyrkan

välkommen till vår församling

Har du frågor eller behov du skulle vilja att någon ber för? Vill du veta mer om kristen tro eller kyrkan? Längre ner på sidan finner du frågor som vi besvarat. Besök oss gärna eller kontakta vår pastor eller någon annan av kontaktpersonerna som  tar samtalet vidare med dig.

Frågor och svar om tro

Hur kan man veta om det finns en gud? Vem är Jesus? Vad är kristen tro? 

De och flera andra frågeställningar har vi försökt besvara här.

Läs mer

Tro – en introduktion

Gud älskar världen, allt skapat och hela skapelsen. I Jesus blir Gud konkret och mänsklig. Med sin Ande är Gud här och nu, närvarande och verksam.

Jesus är Guds ansikte i världen. När vi ser på Jesus ser vi var Gud är, hur Gud är och vad Gud vill. Jesus hjälper människor och ger hopp. Ett ljus och en väg tillbaka i de mörkaste situationer. Jesus bekräftar människor och ger perspektiv. Ett ljus och befriande utrymme i de ljusaste situationer. I Bibeln kan vi läsa om människor som efter att träffat Jesus byter inriktning i sina liv. Den kristna tron trotsar rädsla och hopplöshet, famnar ensamhet och övergivenhet och utmanar egoism och självcentrering. Vi får hopp, kraft och gemenskap i allt som våra liv rymmer. Vi utmanas att ta ansvar för oss själva och världen omkring oss. Vi kan få en personlig relation och vi kan som Jesu lärjungar (följeslagare) gjorde för 2000 år sedan, ta emot Guds kärlek, vara i Guds omsorg och bli mer och mer det vi är tänkta att vara, lika Jesus.

Vår vision

Vår vision är att vara en öppen kyrka för hela livet, nära Gud och nära världen. Denna vision återspeglas i vår Verksamhetsplan 2019 – 2020

Vår historia

Equmeniakyrkan Alvesta-Moheda är bildad genom ett samgående av Alvesta missionsförsamling och Moheda missionsförsamling. De båda missionsförsamlingarna har en lång och rik historia som utgår från många mindre missionshus i bygderna kring Alvesta, Hjortsberga, Moheda, Slätthög m fl socknar.