Person som läser bibeln

Om kyrkan

Historia

Equmeniakyrkan Åmål bildades 2023, när Baptistförsamlingen och Missionsförsamlingen i Åmål gick samman. På 1870-talet var de en gemensam församling, och nu har de på nytt blivit det.

I mitten på 1800-talet började många människor i Dalsland att ta sin kristna tro på större allvar. Väckelserörelsen startade och tog sig uttryck i att människor spontant samlades i hemmen för att läsa Bibeln, be och sjunga. Den 3 september 1871 bildades Norra Dalslands missionsförening som hade verksamhet i många samhällen, bland annat Åmål. En av medlemmarna var Betty Jansson som blev avskedad från sin lärartjänst vid Åmåls slöjdskola för att hon startat söndagsskola tillsammans med de så kallade ”läsarna”. Hon blev senare en välkänd författare.

År 1875 anställde missionsföreningen Sven Peter Gerdin som predikant, och en lokal i Garvaregården på Norra Ågatan i Åmål hyrdes som samlingslokal. Verksamheten växte och ett par år senare beslöts det att Gerdin skulle verka enbart i Åmål och inte i hela norra Dalsland. Man beslöt också bygga ett missionshus, men när stadsteatern blev till salu inköptes denna och invigdes som missionshus i oktober 1877. Teatern låg där idag parkeringsplatsen framför Kungsbergskyrkan ligger.

Baptistförsamlingen

Sommaren 1879 kom baptistpastorn John Hedberg från Göteborg till Åmål. Han predikade troendedopet enligt baptistisk uppfattning. Resultatet blev att en dopförrättning ägde rum söndagen den 29 juli i Knaperviken, numera Örnäsbadet. Samma dag bildades Åmåls Baptistförsamling, som vid starten fick tio medlemmar. En av de döpta var trädgårdsmästare P. A. Lundström som var Dalslands första baptist. Han blev både diakon och förkunnare i församlingen. Samma år döpte John Hedberg även missionsföreningens pastor Sven Peter Gerdin. Gerdin blev sedan Åmåls Baptistförsamlings förste pastor. Under sina 33 år som pastor i församlingen döpte han 437 personer bara i hemstaden. Till detta kan läggas de många som han döpte på andra platser i västra Sverige. Gerdin var inte bara en god predikant utan också kommunalt engagerad som bland annat drätselkammarens ordförande i Åmål. Senare utnämndes han till rådman. I slutet av 1800-talet började han dessutom tillverka gitarrer och lutor och blev fabrikör med egen tillverkning av musikinstrument och möbler.

Församlingens första egna kapell blev klart 1881 och fick namnet Betel, som betyder här bor Gud. Församlingen växte snabbt under Gerdins och Lundströms ledning. Baptistförsamlingen var som störst 1908, då den hade 243 medlemmar. Trots att många dalslänningar på grund av fattigdom emigrerade till Amerika i början av 1900-talet, cirka 80 medlemmar bara i Åmåls Baptistförsamling, var medlemsantalet i församlingen ändå över 230 på 1930-talet.

Systerföreningen Dorkas bildades 1883 och ändrade namnet till Baptistförsamlingens kvinnoförening 1958. Föreningen är fortfarande aktiv. Engagemanget för den svage och utsatte har varit en ledstjärna under alla år. År 1958 valdes kvinnor till diakoner för första gången i församlingens historia. Barn- och ungdomsarbete har bedrivits med bland annat söndagsskola och GK – Goda kamrater. Ett rikt musikliv har funnits med blandad kör, damkör, musikförening, juniorkör, ungdomskör och barnkör.

Betelkapellet bytte namn i slutet av 1950-talet till Baptistkyrkan i Åmål. 1991 genomfördes en omfattande renovering av kyrkan, då man bland annat vände på kyrksalen och lade entrén där estraden tidigare var placerad. Kyrkan fick då nya, fina och väl fungerande lokaler för barn- och ungdomsarbetet och annan verksamhet. Församlingen har också haft gudstjänstlokaler i Tydje, Slädekärr och Mo.

Missionsförsamlingen

I Norra Dalslands missionsförening hade verksamheten utvecklats mot att lokala missionsföreningar bildades på de olika orterna. Den gamla missionsföreningen behövdes därför inte längre utan upplöstes i december 1880. Bara några dagar senare bildades Åmåls missionsförening den 8 januari 1881, och redan samma månad anställdes en predikant. Under sommaren anslöts föreningen till både Svenska Missionsförbundet och Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, men fem år senare lämnade man EFS.

År 1905 revs den gamla teaterbyggnaden och Elimkyrkan byggdes på samma plats. Precis som Baptistförsamlingen fått låna missionsföreningens lokal när Betelkapellet byggdes, fick nu missionsföreningen låna Betelkapellet under byggnationen av Elimkyrkan. 1921 beslöt missionsföreningen att ändra sitt namn till Åmåls missionsförsamling.

Missionsförsamlingen har haft flera missionshus som idag är sålda: Berga, Jakobsbyn, Spakebol och Kilarne. Dessutom fanns Haga missionssal i norra Åmål, sommarhemmet Vänersvik samt lägergården Stora Strand. Den senare finns fortfarande kvar men drivs numera av SMU i Ånimskog. År 1965 revs Elimkyrkan som var allt för liten, och Missionskyrkan invigdes. Den har senare bytt namn till Kungsbergskyrkan.

Ett omfattande barn- och ungdomsarbete har genom åren bedrivits av församlingen och dess ungdomsorganisation SMU. Sång- och musiklivet har varit livligt med bland annat musikförening, blandad kör, ungdomskör och musikkår. En socialt inriktad kvinnoförening fanns redan på 1870-talet, men nystartades av Betty Jansson 1892. Den var från början fristående men anslöts till missionsförsamlingen på 1920-talet. Flera syföreningar har funnits, vars arbeten sålts på missionsauktioner.

Missionsförsamlingen var som störst år 1950, då den bestod av 440 medlemmar. Det internationella missionsarbetet har alltid varit viktigt. Flera missionärer och pastorer har under åren utgått från församlingen.

Equmeniakyrkan Åmål

De tre samfunden Svenska baptistsamfundet, Metodistkyrkan i Sverige och Svenska Missionskyrkan har samarbetat under hela 1900-talet. 1969 gick baptist- och missionsförsamlingarna i skånska Höör ihop och blev landets första ekumeniska församling. Exemplet har sedan följts på plats efter plats. År 2011 bildade de tre samfunden på riksplanet en ny kyrka som två år senare fick namnet Equmeniakyrkan. Samfundens ungdomsförbund hade visat vägen genom att redan 2007 förenas under namnet Equmenia.

År 2023 gick Åmåls baptist- och missionsförsamling samman. Den gamla Baptistkyrkan bytte namn till Equmeniakyrkan och är idag det andliga hemmet för Equmeniakyrkan Åmål. Församlingen har idag cirka hundra medlemmar.

De båda församlingarna som gick skilda vägar på 1870-talet har nu alltså förenats på nytt. Det är ett svar på Jesu bön: ”Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig.” (Joh 17:21)

Ta gärna kontakt eller kom och hälsa på i kyrkan så får du veta mer.