Angående pandemin

Med anledning av den pågående pandemin så har vi ingen verksamhet förtillfället. Allt är INSTÄLLT!

När läget förbättrats kommer vi återgå till att fira gudstjänst igen.

Förhoppningsvis ska vi kunna sända en web-sänd gudstjänst/andakt till första advent.