Påsk i Andreaskyrkan

Skärtorsdag 6 april – det nya förbundet

19.00 Skärtorsdagsmässa. Vi firar nattvard tillsammans och läser de texter från bl. a. Johannesevangeliet som hör hemma denna dag. En stilla stund med tid för eftertanke.

Långfredag har vi ingen gudstjänst, men flera av Luleås andra kyrkor har olika samlingar denna dag.

Påskdagen 9 april – Kristus är uppstånden

11.00 Påskdagsgudstjänst – en glädjens gudstjänst med sång och predikan. Naw Naw Moe leder gudstjänsten och Gudrun Back predikar.