Gudstjänst

Välkommen att fira gudstjänst med oss!

Tillsammans med kristna över hela världen firar vi gudstjänst. I gudstjänsten får vi söka oss närmare Gud tillsammans och dela gemenskapen med varandra. Detta får vi göra genom sång och musik, bön och bibelläsning, predikan och nattvard, i samtal och gemenskap kring kyrkfikat.

Våra gudstjänster kan se lite olika ut men är oftast kl.11.00. Gudstjänsten är ibland två språkig svenska och karenska. Svenskan är huvudspråket.

I kalendern ser du vilken gudstjänst som firas kommande söndag. Se kalendern här.

I Andreaskyrkan firar även den karenska gruppen gudstjänster på sitt språk (ibland i kyrkan och ibland hemma hos någon av dem).