Välkommen!

Andreaskyrkan ligger i bostadsområdet Björkskatan här i Luleå. Här finns vår församling som i vardagstal heter Andreaskyrkan, men formellt heter Luleå baptistförsamling. Själva byggnaden delar vi med en grupp karener, som vi ibland firar gudstjänst med och som också firar gudstjänst på karenska. Även Luleå domkyrkoförsamling har verksamhet här, framförallt tisdagar och torsdagar.

Oavsett i vilka aktiviteter du deltar i hoppas vi att du ska trivas här.

Vill du veta mer?

  • Här nedan kan du läsa mer om Andreaskyrkan (Luleå Baptistförsamling) och karenerna. (Dessa kolumner är under bearbetning, ha tålamod med oss.)
  • För mer info om Luleå domkyrkoförsamling, kolla deras hemsida här.

Vision

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen.

Vi önskar att Andreaskyrkan, Luleå får vara:  

  • en oas och mötesplats som är genomsyrad av helhjärtad Gudstro och som visar vägen till en personlig relation med Gud genom Jesus.
  • en Kristuscentrerad, livsnära gemenskap som inspirerar och utrustar människor till att följa Jesus.

Historia

Andreaskyrkan, Luleå eller Luleå Baptistförsamling som vi heter i stadgarna, bildades år 1861.

Ebeneser uppfördes till nyåret 1906. Ebeneser kom att bli församlingens hem i nära 70 år, innan den såldes. Församlingen valde att bygga en ny kyrka på Björkskatan istället för att göra de krävande reparationer som Ebeneser behövde.

Församlingen hade under många år även verksamhet på Bergnäset i Ebenesergården. Den såldes i samband med att Andreaskyrkan invigdes 1978.

Karenerna firar oftast gudstjänst söndagar 13.00, den gudstjänsten är till största del på deras hemspråk karenska. Även om de flesta också kan bra svenska. Karenerna kommer ursprungligen från Burma eller Myanmar som det numera heter. De har flytt från sina hembyar till Thailand, där de bott i flyktingläger. De flesta av dem har kommit till Sverige som kvotflyktingar via FN. Andra har kommit hit som anhöriginvandrare.