Välkommen!

Andreaskyrkan ligger i bostadsområdet Björkskatan här i Luleå. Här finns vår församling som i vardagstal heter Andreaskyrkan, men formellt heter Luleå baptistförsamling. Själva byggnaden delar vi med en grupp karener, som vi ibland firar gudstjänst med och som också firar gudstjänst på karenska. Även Luleå domkyrkoförsamling har verksamhet här, framförallt tisdagar och torsdagar.

Oavsett i vilka aktiviteter du deltar i hoppas vi att du ska trivas här.

Vill du veta mer?

  • Här nedan kan du läsa mer om Andreaskyrkan (Luleå Baptistförsamling) och karenerna. (Dessa kolumner är under bearbetning, ha tålamod med oss.)
  • För mer info om Luleå domkyrkoförsamling, kolla deras hemsida här.

Vision

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen.

Vi önskar att Andreaskyrkan, Luleå får vara:  

  • en oas och mötesplats som är genomsyrad av helhjärtad Gudstro och som visar vägen till en personlig relation med Gud genom Jesus.
  • en Kristuscentrerad, livsnära gemenskap som inspirerar och utrustar människor till att följa Jesus.

Historia

Andreaskyrkan, Luleå eller Luleå Baptistförsamling som vi heter i stadgarna, bildades år 1861.

Ebeneser uppfördes till nyåret 1906.