Anmäl dig till Bibelskolan Dela i Sundsvall

Klassrummet - Bibelskolan Dela

Jesus uppmanar oss att ”göra alla folk till lärjungar” i Matteus 28:19. Just nu växer våra församlingar tack vare människor som kommit från andra länder. Många har en längtan att dela tron med nya människor och att vara med och bygga upp sin egen församling utifrån sina nådegåvor. Därför finns Bibelskolan Dela för att träna på dessa saker, både för personer som varit kristna länge och för dem som är nya i tron.

Läs mer om bibelskolan samt anmälan här.

Arrangörer är Betlehemskyrkan Sundsvall, Equmeniakyrkan Region Mitt, Sjöviks Folkhögskola.