1950

Announcement Date: 2015-11-24

Beslut fattas att låta kvinnor bli pastorer inom Svenska Missionsförbundet.