1958

Announcement Date: 2015-11-24

Berlinbarnhjälpen inleds; Svenska Missionsförbundet och Svenska Baptistsamfundet ser till att 14 000 barn får spendera ferier i svenska hem.