1994

Announcement Date: 2015-11-26

Teologiska Seminariet går samman med Betelseminariet, och bildar Teologiska Högskolan i Stockholm