Veckobrev 26-2018

Publicerat 

Hej!

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Torsdag 28/6

10.00 Bön och ljuständning i Kyrkan

Söndag 1/7

10.00 Gudstjänst med nattvard i Ansgariikyrkan tillsammans med Equmeniakyrkan, Huskvarna. ”Sänd mig”. Charlotte Rosengren, Leif Gunnevik. Sång Dan Rosengren.

Måndag 2/7

19.00 Bön i Kyrkan (Sällskapsrummet)

Tisdag 3/7

14.30 Andakt på Rosengården. Karl-Ivar Karlsson m.fl.

Torsdag 5/7

10.00 Bön och ljuständning i kyrkan

11.00 Andakt på Österängens äldreboende. Karl-Ivar Karlsson m.fl.

Söndag 8/7

10.00 Gudstjänst i Equmeniakyrkan, Huskvarna. Leif Larsson, Åsa Lauenstein.

 

OBS! Viktig information:  Gemenskapsdagen på Solgläntan 25 augusti är framflyttad till ett senare datum.  Information om ny datum och tid kommer senare.  /Styrelsen.

Guds Ord

Stora är de ting har du gjort, dina under, Herre, min Gud. och dina planer med oss. Ingen kan mäta sig med dig. Jag vill tala och berätta om dem, men de är fler än jag kan räkna. slaktoffer och matoffer önskar du inte, du har lärt mig att lyssna. Brännoffer och syndoffer begär du inte, därför säger jag: Jag är här. I bokrullen står vad jag skall göra. Gärna gör jag din vilja, min Gud, jag har din lag i mitt hjärta. Jag bär bud om din trofasta hjälp till den stora tempelskaran. Jag håller inte tillbaka mina ord, det vet du, Herre. Jag tiger inte om din hjälp, att du är trofast och räddar förkunnar jag. Jag döljer inte din godhet och trofasthet för den stora tempelskaran. Du, Herre, håller inte tillbaka din barmhärtighet mot mig, din godhet och din trofasthet skall alltid bevara mig (Psaltaren 40: 6-12).

Bön

Himmelske Fader, som genom apostlarna lät Evangelium nå ut i hela världen, ge oss mod att bryta upp och följa Herren Kristus för att med tillit och levande hopp bygga din kyrka. I Jesu namn. Amen.

Guds välsignelse

Leif Gunnevik