Veckobrev 25-2019

Publicerat 

Hej!

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Torsdag 20/6

10.00 Bön och ljuständning i kyrkan

16.00 Andakt på Lindgården. Leif Gunnevik, Besökssångarna

Söndag 23/6

10.00 Gudstjänst i Ansgariikyrkan tillsammans med Equmeniakyrkan Huskvarna. Leif Larsson, Curt Olofson. Musik Åsa Lauenstein

Måndag 24/6

19.00 Bön i kyrkan (Sällskapsrummet)

Torsdag 27/6

10.00 Bön och ljuständning i kyrkan

Söndagen 30/6

10.00 Gemensam Gudstjänst i Ekumeniakyrkan Huskvarna. Leif Larsson.

 

Guds ord

Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång, sjung till Herrens ära, hela världen! Sjung till Herrens ära, prisa hans namn, ropa ut hans seger dag efter dag! Förkunna hans ära bland folken, bland alla människor hans under! Ty stor är Herren, högt är han prisad, värd att frukta mer an alla gudar. Folkens alla gudar är avgudar, men Herren har gjort himlen. Han omges av prakt och glans, av makt och härlighet i sitt tempel. Ära Herren, alla folkslag, ära Herrens majestät, ära Herrens höga namn! Kom till hans förgårdar, kom med offer, fall ner inför Herren i helig skrud! Darra inför honom, hela jorden! Förkunna bland folken: Herren är konung! Världen står fast, den kan inte rubbas. Han dömer folken med oväld. Må himlen fröjdas och himlen jubla, havet brusa och allt det rymmer, makten och allt den bär må glädja sig. Då skall alla träd i skogen jubla inför Herren – se, han kommer, se, han kommer för att råda över jorden, råda rättvist över världen, råda trofast över folken (Psaltaren 96).

Bön

O Gud, du som sände Johannes döparen att bereda vägen för Jesus Kristus, styr våra fötter in på fredens väg, så att vi alltid vandrar som ljusets barn. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

 

Låt oss fortsätta att be om Herrens ledning och välsignelse i arbetet med att rekrytera pastor till församlingen

Önskar er var och en en god och vilsam sommar!  

Leif Gunnevik