Veckobrev 33-2019

Publicerat 

Hej!

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Tisdag 13/8

14.30 Andakt på Rosengården. Leif Gunnevik, Besökssångarna

Torsdag 15/8

10.00 Bön och ljuständning i kyrkan

Söndagen 18/8

10.00 Gudstjänst i Ansgariikyrkan tillsammans med Ekumeniakyrkan Huskvarna. Greger Svensson, Karl-Ivar Karlsson. Sång Anna Eriksson.

Måndag 19/8

19.00 Bön i kyrkan (Sällskapsrummet)

Tisdag 20/8

18.00 Styrelsen träffas

18.30 Verksamhetsrådet träffas

Torsdag 22/8

10.00 Bön och ljuständning i kyrkan

15.00 JKS (Jönköpings Kristna Samarbetsråd) samlas i Viktor Rydbergssalen

Söndagen 25/8

10.00 Gudstjänst i Ansgariikyrkan. Karl-Ivar Karlsson, Lennart Bergström. Församlingsmöte efter kyrkkaffet.

 

Guds ord

Nu är slutet på allting nära. Var då samlade och nyktra, så att ni kan be. Framför allt skall ni älska varandra hängivet, ty kärleken gör att många synder blir förlåtna. Var gästfria mot varandra utan att knota. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Den som talar skall komma ihåg att han får sina ord från Gud, den som tjänar att han tjänar med den styrka Gud ger. Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evigheternas evighet, amen (Första Petrusbrevet 4:7-11).

Bön

Livets Gud, som gett oss uppdrag att förvalta din skapelse, hjälp oss att vårda och värna den med ansvar och vishet, för allt levandes skull. I Jesu namn. Amen.

Låt oss fortsätta att be om Herrens ledning och välsignelse i arbetet med att rekrytera pastor till församlingen

Guds Välsignelse

Leif Gunnevik