Veckobrev 44-2019

Publicerat 

Hej!

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Torsdag 31/10

10.00 Bön och ljuständning i kyrkan

18.00 Scouterna samlas

Lördag 2/11

10.00 Gudstjänst med nattvard. Alla Helgons dag. Leif Gunnevik, sång Curt Olofson. Ljuständning till minne av hemgångna

Söndag  3/11 

18.00 Musikgudstjänst. ”I Himmelen, i himmelen”. Piano/orgel Hans Carlén, sång Jörgen Birgersson och Hans Olofsson. Karl-Ivar Karlsson, Leif Gunnevik

Måndag 4/11

19.00 Bön i kyrkan (Sällskapsrummet)

19.00 Körövning inför Advent

Tisdag 5/11

09.00 Vandringsgruppen (samlas vid Equmeniakyrkan Huskvarna)

15.00 Daglediga – RPG. Magnus Appelqvist talar om ”Östra Vätterbranterna”

18.30 Betakursen

Onsdag 6/11

10.00 Promenadgrupp samlas vid Ansgariikyrkan för promenad 40-45 min, därefter fika i Ansgariikyrkan, medtag eget fika

Torsdag 7/11

08.30 Andakt Hela Människan – RIA. Leif Gunnevik

10.00 Bön och ljuständning i kyrkan

11.00 Andakt på Lindgården. Leif Gunnevik, Besökssångarna

18.00 Scouterna samlas

Söndag 10/11

10.00 Temagudstjänst. Apostlagärningarna kap.10-11: ”Evangelium åt alla”. Karl-Ivar Karlsson, Sven-Ove Rylner. Sång Pär Thibom och Anders Tingsvik.

16.00 Gudstjänst för arabisktalande. Eddy Herreborg

 

OBS! Församlingens medlemmar kallas till församlingsmöte lördag 23 november kl 15.00.  Ärenden: 
1) kallande av pastor, 2) Cafékvällar – nya tankar och goda idéer eftersöks.
Hälsningar från styrelsen

 

Guds ord

När Herren vände Sions öde, då var allt som om vi drömde; vi skrattade, vi sjöng av glädje, och jublet steg från våra läppar. Då sade man bland folken: Herren har gjort stora ting med dem! Ja, Herren gjorde stora ting med oss, och därför var vi glada. Herre, vänd vårt öde, liksom du ger liv åt bäckarna i Negev. De som sår under tårar skall skörda med jubel. Gråtande går de och sår sin säd. Jublande kommer de och bär sina kärvar.

Bön

Levande Gud, vi tackar dig för de kvinnor och män som gått före oss i tron och som med siona liv vittnar om dig. Låt oss följa deras exempel och tillsammans med dem en gång får stämma in i den stora lovsången inför ditt ansikte. I Jesus namn. Amen.

 

Låt oss fortsätta att be om Herrens ledning och välsignelse i arbetet med att rekrytera pastor till församlingen

Guds Välsignelse

Leif Gunnevik