Veckobrev 3-2020

Publicerat 

Hej!

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Torsdag 16/1

10.00 Bön och ljuständning

11.00 Andakt Österängens äldreboende.  Karl-Ivar Karlsson, Maj Ljungberg

16.30 Styrelsen samlas

18.30 Verksamhetsrådet samlas

Söndag 19/1 

10.00 Gudstjänst. Inga-Lill Dahlgren-Nyberg, Karl-Ivar Karlsson, Åsa Lauenstein

16.00 Gudstjänst för arabisktalande. Eddy Herreborg

Måndag 20/1 

19.00 Bön  (Sällskapsrummet)

Tisdag 21/1

09.00 Vandringsgrupp. Samlas vid Equmeniakyrkan Huskvarna

18.00 Ekumeniska Böneveckan: Bönesamling Råslätts kyrka. Ansvariga: International Church

Onsdag 22/1

10.00 Promenadgrupp. Samlas vid Ansgariikyrkan för promenad 40-45 min, därefter fika i Ansgariikyrkan, medtag eget fika

18.00 Ekumeniska Böneveckan för kristen enhet: Bönesamling Råslätts kyrka. Ansvariga: Pingströrelsen

19.00 Cafékväll. Tidningsman, författare, debattör Göran Greider berättar om sitt liv och politiska orättvisor. Serveringen öppnar 18.30

Torsdag 23/1

10.00 Bön och ljuständning i kyrkan

18.00 Scouterna samlas

18.00 Ekumeniska Böneveckan för kristen enhet: Bönesamling Råslätts kyrka. Ansvariga: Svenska kyrkan

Fredag 24/1

17.30 möte för arabisktalande kvinnor. Carol Herreborg

18.00 Ekumeniska Böneveckan för kristen enhet: Bönesamling Råslätts kyrka. Ansvariga: Råslätts Församlingsgemenskap

Lördag 25/1

12.00 Ekumeniska Böneveckan för kristen enhet: Bönesamling Råslätts kyrka. Ansvariga: Grekisk-Ortodoxa gemenskapen

18.00 Ekumeniska Böneveckan för kristen enhet: Bönesamling Råslätts kyrka. Ansvariga: Syrisk-ortodoxa gemenskapen

Söndag 26/1

10.00 Gudstjänst: Under Ytan.  Sång, drama, nattvard. Anna Eriksson, Ann-Britt Gällring. Leif Gunnevik, Eddy Herreborg m.fl. Avtackning av vakanspastor Leif Gunnevik vid kyrkkaffet.

16.00 Gudstjänst för arabisktalande. Eddy Herreborg

Guds ord 

För körledaren. En psalm av David. Himlen förkunnar Guds härlighet, himlavalvet vittnar om hans verk.
Dag talar till dag därom och natt undervisar natt. Det är inte tal, det är inte ljud, deras röster kan inte höras, men över hela jorden når de ut, till världens ände deras ord. Där har han rest ett tält åt solen,
den liknar en brudgum som lämnar sin kammare, en hjälte som gläds åt att löpa sin bana. Den stiger vid himlens ena ände och når i sitt kretslopp den andra. Ingenting är gömt för dess glöd. Herrens lag är utan brist, den ger liv på nytt. Herrens lära är sann, den gör den oerfarne vis. Herrens påbud är rätta,
de ger hjärtat glädje. Herrens befallningar är klara, de gör blicken ljus. Herrens ord är rena, de skall alltid bestå. Herrens stadgar är sanna, de är alla rättfärdiga, mer åtråvärda än guld, än rent guld i mängd, och sötare än honung, än självrunnen honung. Genom dem blir din tjänare varnad, att följa dem ger riklig lön. Vem känner sina fel? Fria mig från synder jag inte vet om, men hindra mig också från öppet trots, låt det inte få makt över mig! Då är jag utan brist och fri från svåra synder. Ta i nåd emot mina ord, mitt hjärtas bön till dig, Herre, min klippa, min hjälpare (Psaltaren 19).
 Bön

Livets Gud, för oss till brunnar med levande vatten och var för oss en källa som ger liv i överflöd. I Jesus namn. Amen.

Guds välsignelse

Leif Gunnevik