Veckobrev 10 2020

Publicerat 
 

Veckobrev  nr 10  från Ansgariikyrkan

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

 

Bibelhelg 7-8 mars med Rune W Dahlén

 

Lördag 7/3 kl.15-18 i Equmeniakyrkan, Huskvarna

1  Kristi kropp för dig utgiven… om en fattig kyrkas rikedom under de första århundradena. 2  Kyrkans behov av förnyelse…om våra rötter i 1500-talets reformation och revolution.

 

Söndag 8/3 kl.10 Gudstjänst i Ansgariikyrkan

    Den kämpande tron, Gemensam kör, Bön och offerdag för diakon-och pastorsutbildning.

Efter kyrkkaffet kl. 11.45  Nådens port står på vid gavel…om väckelsens vårvind och splittrade samfund som återförenas.

Johanna Johansson och Leif Larsson medverkar båda dagarna.

16,00  Gudstjänst på arabiska

 

Måndag 9/3

19,00 Bön i kyrkan

 

Tisdag 10/3

09.00 Vandringsgrupp. Samlas vid Equmeniakyrkan Huskvarna

15.00 Stickcafé

 

Onsdag 11/3

10.00 Promenadgrupp. Samlas vid Ansgariikyrkan för promenad 40-45 min, därefter fika i Ansgariikyrkan, medtag eget fika

 

Torsdag 12/3

10.00 Bön och ljuständning

18.00 Scouterna samlas

 

Söndag 15/3

10.00 Gudstjänst

Jan Eirestål, Gunnel Olofson

Sång: Marie och Micke Rosén

16.00 Gudstjänst på arabiska, Eddy Herreborg

 

Guds ord 

Var och en som fruktar Herren får veta vilken väg han skall välja.

Själv får han leva i ro, och hans barn skall ta landet i arv.

De som fruktar Herren blir hans förtrogna, hans förbund skall ge dem insikt.

 

Bön

Gud, som är vår tillflykt när ondska och vanmakt drabbar oss,

vi ber om vishet, läkedom, mod och styrka

att i ditt namn bekämpa det onda

och tro på dina möjligheter

I Jesu namn.

Amen.

 

Guds välsignelse

Lennart Johansson