Publicerat 

Barn & ungdom

Equmenia

Equmenia är en mötesplats som är öppen för alla barn och ungdomar. Hit är Du välkommen oavsett hur det går för dig i skolan, hur du har det hemma eller hur du ser ut. I equmenia i Ansgariikyrkan finns en hel del olika aktiviteter; allt från tonårskvällar och ungdomsalpha till scout och söndagsskola. Det som är gemensamt för aktiviteterna är öppenheten och tankesättet att alla är välkomna. Equmenia är en kristen ungdomsförening med mottot ” Jesus är Herre”. De flesta av ledarna är kristna eller positiva till den kristna tron, men det finns inget krav alls på att Du som är med på någon aktivitet är det.

Kom med och hitta det du tycker är roligt!

Vill du vara med på någon aktivitet, eller har du frågor? Kontakta i så fall:

Equmenias ordförande

Erik Bovin
072-570 57 29

Equmenias plusgironummer

497976-1

swishnummer

123 079 56 82