Ansök om bidrag gällande insatser för särskilt socialt utsatta människor

mufc-bidrag-2024-equmeniakyrkan

Equmeniakyrkan har beviljats 2 000 000 kronor till församlingars arbete för särskilt socialt utsatta människor som drabbats av Sverige ekonomiska situation. (Regeringsbidrag förmedlat via MUCF).

Ansök om medel senast torsdag 25 april 2024
Nu finns möjlighet för församlingar att ansöka om bidrag gällande insatser för socialt särskilt utsatta människor och grupper. I församlingens ansökan kan Equmenia-föreningens insatser inkluderas. Ansök längst ner här på sidan!

Det här kan bidraget användas till:
Bidraget ska användas för att förstärka befintlig verksamhet och genom det möta det ökade behovet av hjälp- och stödinsatser till samhällets allra mest utsatta som drabbats av Sveriges ekonomiska situation. 

Det handlar om basala behov och kan till exempel handla om ge något att äta till den som inte har mat för dagen, hjälpa socialt särskilt utsatta individer och familjer eller att ge en sovplats till den som inte har ett hem, förnödenheter, lindra psykisk ohälsa, hjälpa socialt eller ekonomiskt utsatta, lägerkostnader, deltagaravgifter i fritidsverksamhet, resekostnader till skola och arbete, öppna mötesplatser, språkcafé med mera.  

Långsiktigt utökad verksamhet för målgruppen prioriteras i denna utlysning. Bidraget kan även användas till verksamhets-, administrations- och personalkostnader.

Läs mer: https://www.mucf.se/socialt-sarskilt-utsatta-i-sveriges-ekonomiska-situation

Bidraget gäller för verksamhet och stöd under hela året 2024 och ska vara förbrukat senast 31 dec 2024

Det går därför bra att söka bidrag för insatser som redan är genomförda under året (från och med 1 januari-2024).

Att tänka på: 2023 ansökte 105 församlingar om bidrag till en summa av 9 miljoner kr och då fanns 2,5 miljoner att fördela.  Vi ber er därför att ansöka om rimliga summor som ni bedömer vara relevanta.
I början av 2025 ska ni återrapportera till Equmeniakyrkan vad medlen använts till.

För mer information kontakta: 
Sofia Rosén, Diakoni och samhälle
Inga Johansson, Diakoni och samhälle