Publicerat 

Anställd i församling

anstalld-2_720

 

Medarbetare

Det ska kännas bra att gå till jobbet. Som anställd är det tryggt att veta vad som gäller för tjänstepension, avtal och vilka försäkringar som man har.

Pension

Alla Equmeniakyrkans anställda har tjänstepension även om den kan se lite olika ut utifrån beslut i bildarsamfunden.

Försäkringar

Arbetsgivaren har ansvar för du är giltigt försäkrad. Alla anställda omfattas av sjukförsäkring, tjänstegrupplivförsäkring (TGL), arbetsskade- och olycksfallsförsäkring samt av omställningsförsäkring genom Trygghetsrådet (TRS).
Det är arbetsgivarens ansvar att alla anställda rapporteras in till gällande tjänstepensions- och försäkringslösningar.

Vision ekumeniska

Om du är medlem kan Vision ekumeniska hjälpa dig med olika frågor. Det kan handla om löneförhandling, tvister med mera.

Förhållningssätt och regler

Diakoner och pastorer har en särskild typ av tjänst inom Equmeniakyrkan och i de lokala församlingarna. För medarbetarna gäller tystnadsplikt, vilket även innefattar exempelvis praktiska råd kring akter som vigslar, dop och begravningar som policydokument.

Behörighetskort för pastorer och diakoner – Läs mer