Publicerat 

Församlingsförsäkring

Equmeniakyrkan produktblad 2014-1_200

Equmeniakyrkan samarbetar med försäkringsförmedlaren Marsh AB. Tillsammans erbjuder Marsh och Equmeniakyrkan en församlingsförsäkring till alla församlingar. Försäkringsbolaget är Moderna Försäkringar som har lång erfarenhet av försäkringar för församlingar och er verksamhet.

Kontakta gärna Marsh för en offert på er församlingsförsäkring.

Läs mer i ett produktblad

Ansökan / Ändring församlingsförsäkring

Flyktingboende

Information angående Flyktingboende 

Frågeblankett vid ändrad verksamhet

Försäkringsvillkor

Villkor – Församlingsförsäkring 

Villkor- Equmeniakyrkan

Vid skada

Skaderutiner 

Skadeanmälan – egendom

Skadeanmälan – olycksfall

Skadeanmälan – ansvar

Marsh AB är ett världsledande företag inom försäkringsförmedlartjänster och riskhantering. Marsh har 58 000 anställda i 100 länder över hela världen. I Sverige har Marsh kontor i Stockholm och Malmö med totalt cirka 90 anställda.

Kundtjänst
08-546 240 17
kundtjanst.affinity@marsh.com

Per Dymér
08-412 42 04
per.dymer@marsh.com