Publicerat 

Arkiv protokoll

I mars 2010 hölls det första mötet för den nya kyrkan. Då bildades föreningen Gemensam Framtid för att senare ombildas till Equmeniakyrkan. Här finner du protokoll som arkiverade.

Kyrkostyrelsen Equmeniakyrkan

Protokoll 2014

Kyrkostyrelsens sammanträde 2014-12-05–06
Kyrkostyrelsens sammanträde 2014-10-25 – 26
Kyrkostyrelsens sammanträde 2014-09-05 – 06
Kyrkostyrelsens sammanträde 2014-06-14
Kyrkostyrelsens sammanträde 2014-05-31
Kyrkostyrelsens sammanträde 2014-05-28
Kyrkostyrelsens sammanträde 2014-03-26 – 27
Kyrkostyrelsens sammanträde 2014-02-01–02


Protokoll 2013

Kyrkostyrelsens sammanträde 2013-12-06–07
Kyrkostyrelsens sammanträde 2013-10-26–27
Kyrkostyrelsens sammanträde 2013-08-30–09-01
Kyrkostyrelsens sammanträde 2013-06-15
Kyrkostyrelsens sammanträde 2013-05-12

Kyrkostyrelsen för Gemensam Framtid
Protokoll 2013
Kyrkostyrelsens sammanträde 2013-05-12
Kyrkostyrelsens sammanträde april 2013 per capsulam
Kyrkostyrelsens sammanträde 2013-03-16–17
Kyrkostyrelsens sammanträde mars 2013 per capsulam
Kyrkostyrelsens sammanträde 2013-02-19
Kyrkostyrelsens sammanträde 2013-01-25–26

Protokoll 2012
Kyrkostyrelsens sammanträde 2012-12-19 per capsulam
Kyrkostyrelsens sammanträdet 2012-12-08
Kyrkostyrelsens sammanträde 2012-10-13–14
Kyrkostyrelsens sammanträde 2012-08-17–19
Kyrkostyrelsens sammanträde 2012-06-16
Kyrkostyrelsens sammanträde 2012-05-17
Kyrkostyrelsens sammanträde 2012-05-17
Kyrkostyrelsens sammanträde 2012-03-17–18
Kyrkostyrelsens sammanträde 2012-02-10–11
Kyrkostyrelsens sammanträde 2012-01-13

Protokoll 2011
Kyrkostyrelsens sammanträde 2011-12-10
Kyrkostyrelsens sammanträde 2011-11-11 –13
Kyrkostyrelsens sammanträde 2011-08-27–28

Styrelsen för föreningen Gemensam Framtid
Protokoll 2011
Extra årsmöte 2011-11-07
Styrelsens sammanträde 2011-08-26–27
Styrelsens sammanträde 2011-05-06–08
Styrelsens sammanträde 2011-04-09
Styrelsens sammanträde 2011-03-05–06
Styrelsens sammanträde 2011-02-04–06

Protokoll 2010
Styrelsens sammanträde 2010-12-03–05
Styrelsens sammanträde 2010-11-13–14
Styrelsens sammanträde 2010-10-16–17
Styrelsens sammanträde 2010-09-25–26
Styrelsens sammanträde 2010-08-21–22
Styrelsens sammanträde 2010-06-20
Styrelsens sammanträde 2010-05-21–22
Styrelsens sammanträde 2010-04-16
Konstituerande sammanträde 2010-03-12