Publicerat 

Arvode gästande talare

Equmeniakyrkan och Vision Ekumeniska har kommit överens om en ny rekommendation för arvode till gästande talare.

Rekommendationen avser lön/arvode för talare som innehar A-skattesedel, det vill säga som tillfälligt anställs i församlingen. Församlingen ska utöver arvodet betala sociala avgifter och även lämna kontrolluppgifter till Skatteverket.

Observera att beloppen endast är en rekommendation. I samband med att besöket bokas måste alltså en överenskommelse göras med talaren.

Rekommenderat belopp för 1-3 samlingar
1 samling (½ dag)
1 500 kr

2 samlingar (heldag)
2 600 kr

3 samlingar (1½ dag)
3 700 kr

Reseersättning
Reseersättning bör utges utöver arvodet.