Publicerat 

Arvode gästande talare

Rekommendationen avser lön/arvode för talare som innehar A-skattesedel, det vill säga som tillfälligt anställs i församlingen. Församlingen ska utöver arvodet betala sociala avgifter och även lämna kontrolluppgifter till Skatteverket.

Observera att beloppen endast är en rekommendation. I samband med att besöket bokas måste alltså en överenskommelse göras med den talaren.

Rekommenderat belopp för 1-3 samlingar
1 samling (½ dag)
1 300 kr

2 samlingar (heldag)
2 400 kr

3 samlingar (1½ dag)
3 500 kr