Publicerat 

Arvode talare

Arvode till gästande talare

Equmeniakyrkan och Vision Ekumeniska har kommit överens om en ny rekommendation för arvode till gästande talare.

Rekommendationen avser lön/arvode för talare som innehar A-skattesedel, det vill säga som tillfälligt anställs i församlingen. Församlingen ska alltså utöver arvodet betala sociala avgifter, och även lämna kontrolluppgifter till Skatteverket. Den gäller minst till och med april 2015.

Observera att beloppen endast är en rekommendation. I samband med att besöket bokas måste alltså en överenskommelse göras med den talare det gäller.

 

Antal samlingar

Rekommenderat belopp

1 samling (½ dag)

1 500 kr

2 samlingar (heldag)

2 600 kr

3 samlingar (1½ dag)

3 700 kr

 

Reseersättning

Reseersättning bör utges utöver arvodet. Skatteverket anger som skattefri schablonersättning 18,50 kr / mil.